ข้อตกลงในการใช้งาน

  • นักเรียนจะต้องทำการสมัครใช้งานระบบ ก่อนเลือกโครงการที่จะสมัคร
  • การสมัครใช้งานระบบ สมัครเพียงครั้งเดียว ใช้งานได้กับทุกโครงการที่นักเรียนต้องการตลอดไป
  • ข้อสงสัย/รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามยัง งานรับนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 9255-8 ภายในวันและเวลาราชการ
สมัครใช้งานระบบ
นักเรียนต้องสมัครเข้าใช้งานก่อนในครั้งแรกโดยกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นสามารถใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เข้าไปสมัครในโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ

สมัครใช้งานระบบ

เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ประกาศ

Contact us

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่องานรับนักศึกษา ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 7428 9255 - 8 ในวันและเวลาราชการ
1. วิทยาเขตหาดใหญ่ : โทร 074-289255-58, Fax : 074-289259
2. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี : โทร 077-278851
3. วิทยาเขตภูเก็ต : โทร 076-276050-51
4. วิทยาเขตตรัง : โทร 075-201726
5. วิทยาเขตปัตตานี : โทร 073-313928 ต่อ 5184
Facebook งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีปัญหาด้านการใช้งานติดต่อ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.074-282124, 074-282072
หรือ support@cc.psu.ac.th