ข้อตกลงในการใช้งาน

กรุณาสอบถามยัง งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 9255-8 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

Contact us

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล กรุณาติดต่องานรับนักศึกษา ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 7428 9255 - 8 ในวันและเวลาราชการ
1. วิทยาเขตหาดใหญ่ : โทร 074-289255-58, Fax : 074-289259
2. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี : โทร 077-278851
3. วิทยาเขตภูเก็ต : โทร 076-276050-51
4. วิทยาเขตตรัง : โทร 075-201726
5. วิทยาเขตปัตตานี : โทร 073-313928 ต่อ 5184
Facebook งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีปัญหาด้านการใช้งานติดต่อ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.074-282124, 074-282072
หรือ support@cc.psu.ac.th