ข้อตกลงในการใช้งาน

  • นักเรียนจะต้องทำการสมัครใช้งานระบบ ก่อนเลือกโครงการที่จะสมัคร
  • การสมัครใช้งานระบบ สมัครเพียงครั้งเดียว ใช้งานได้กับทุกโครงการที่นักเรียนต้องการตลอดไป
  • ข้อสงสัย/รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามยัง ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 9255-8 ภายในวันและเวลาราชการ

Contact us

หากมีปัญหาด้านการใช้งานกรุณาติดต่อสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
โทร.074-282072, 074-282124
หรือ support@cc.psu.ac.th


ปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูล ติดต่อศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 7428 9255 - 8 ในวันและเวลาราชการ
1. วิทยาเขตหาดใหญ่ : โทร 074-289255-58, Fax : 074-289259
2. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี : โทร 077-278851
3. วิทยาเขตภูเก็ต : โทร 076-276028-29
4. วิทยาเขตตรัง : โทร 075-201727
5. วิทยาเขตปัตตานี : โทร 073-313928 ต่อ 5184
Facebook ศูนย์รับนักศึกษาและการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Contact support
Help center
PSU Entrance Facebook